logo

Nieuwsbrief 3: Verkoop gestart!

Publicatie datum: 17-12-2020

Eindelijk is het zover. We zijn verheugd om u de verkoop-brochure met bijbehorende prijslijst en inschrijfformulier te mogen presenteren voor ons woningbouwplan Kievitsakker te Ysselsteyn.

DOWNLOAD VERKOOPBROCHURE

De verkoopbrochure bevat een overzicht van de verkaveling, plattegronden, gevels en een globale omschrijving van alle woningtypes in het plan Kievitsakker. Om u een beter beeld te geven van de indelingsmogelijkheden van de woonkamers en keukens van de woningen hebben we ook interieur-impressies laten maken van de verschillende woningtypes. Tenslotte hebben we een aantal plattegronden voorzien van meubels om verschillende inrichtingsmogelijkheden weer te geven. U kunt de komende kerstperiode rustig de tijd nemen om u te verdiepen in de verkoopbrochure en eventueel uw toekomstige woning te vinden. Als u naar aanleiding van deze brochure belangstelling heeft voor één van de woningen in het plan Kievitsakker dan verzoeken wij u het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en te retourneren naar één van de adressen zoals staan aangegeven onderaan op het inschrijfformulier. Omdat er op dit moment beduidend meer belangstelling is voor het plan dan het aantal beschikbare woningen verzoeken we u om tevens een tweede en derde voorkeur kenbaar te maken. De verdere verkoopprocedure is beschreven op het inschrijfformulier.

DOWNLOAD INSCHRIJFFORMULIER
DOWNLOAD PRIJSLIJST

Met betrekking tot de planning van het project kunnen we u melden dat het ontwerp bestemmingsplan voor Kievitsakker inmiddels ter inzage heeft gelegen en dat er geen enkele zienswijze is ingediend tegen dit bestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan Kievitsakker op dinsdag 9 februari 2021 in de gemeenteraad van de gemeente Venray kan worden vastgesteld en dat het eind maart onherroepelijk zal zijn. Dit is ook het moment dat de omgevingsvergunning kan worden verstrekt. Onder voorbehoud van het verloop van de verkoop kunnen we dan in het tweede kwartaal van 2021 gaan starten met de bouw van de woningen in het plan Kievitsakker.

 

Wij hopen u in de tweede helft van januari 2021 te mogen begroeten voor een eerste verkoopgesprek bij Aannemersbedrijf Teunissen in Ysselsteyn.

 

Al deze informatie kunt u ook downloaden via de website: www.kievitsakker.nl

Vogelvlucht Kievitsakker
Terug naar overzicht