logo

Nieuwsbrief 5: 100% verkocht en start bouw

Publicatie datum: 28-09-2021

Buitengewoon wonen in Ysselsteyn! 
Het verheugd ons dat wij u kunnen mededelen dat alle woningen in ons woningbouwplan Kievitsakker verkocht zijn en dat we gaan starten met de bouw. Bent u nieuwsgierig wat wij nog meer te melden hebben over dit bouwplan lees dan snel verder.

Zoals u misschien al op de locatie heeft kunnen zien zijn alle opstallen gesloopt en is de locatie gereed gemaakt voor de realisatie van de woningen. Gereed gemaakt voor realisatie betekent dat de contouren van de nieuwe straat genaamd Kievitsakker inmiddels zichtbaar zijn. Maar wat u niet (meer) kunt zien is dat ook de ondergrondse infrastructuur zoals de benodigde riolering, waterleidingen, elektra, ziggo-kabels en glasvezel al zijn aangelegd. Om in vaktermen te spreken kunnen we melden dat de locatie bouwrijp is. Tevens zijn de eigen bouwkavels uitgezet en zijn deze ingemeten door het kadaster.
 

Bouwrijp maken locatie Kievitsakker

Op de bouwrijpe locatie zal nu ook gestart worden met de realisatie van de woningen en zult u snel zien dat begonnen wordt met de graafwerkzaamheden voor de funderingen.

Ook hebben de gesprekken met de meeste kopers reeds plaatsgevonden en hierin zijn de wensen van iedereen besproken en verwerkt op de uitvoeringstekeningen. Zo zullen straks de bouwmensen ook exact weten wat te bouwen en zo zien de toekomstige bewoners hun droomhuis in een rap tempo herrijzen.

Buiten de nieuw aan te leggen straat de Kievitsakker zal ook de bestaande Kievitsweg gereconstrueerd worden. 
Het onderstaand schetsontwerp geeft een beeld van de voorgenomen inrichting van de Kievitsweg. De nieuwe Kievitsweg wordt uitgevoerd in klinkerverharding met aan de noordzijde een vrijliggend trottoir. Verder worden de bermen ingericht met groen en ter plaatsen van de nieuwe woningen worden tevens parkeerplaatsen gerealiseerd. Het groen kan bestaan uit gras of beplanting.
Aan dit schetsontwerp kunnen geen rechten worden ontleend. Communicatie betreffende het definitieve ontwerp zal geschieden door de gemeente.

Schetsontwerp reconstructie Kievitsweg
Terug naar overzicht